Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Artırım Davası Nedir? Hangi Durumlarda Nafaka Artırım Davası Açılır?

Nafaka artırım davası, ekonomik nedenler başta olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı mahkemece hükmedilen nafaka miktarının artık gerekli masrafları karşılayamaması üzerine nafaka alacaklısının nafaka yükümlüsüne karşı açtığı davadır.

Madde 176- Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Nafaka artırım davası nasıl açılır, nafaka artırım davası ne zaman açılmalıdır, nafaka artırım davası yetkili mahkeme hangisidir, nafaka artırım davası reddi nasıl olur, nafaka artırım davası ücreti ne kadardır gibi sorularınızın yanıtı yazımızda...

Hangi Hallerde Nafaka Artırımı Talep Edilebilir?

Nafaka artırım davası nasıl açılır sorunuzu yanıtlamadan önce hangi hallerde nafaka artırımı talep edilebilir, bakalım. Nafaka artırım davası açma nedenleri;

  • İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası), çocuğun eğitim ya da büyümesine bağlı olarak ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi sonucu nafakanın artık yeterli olmaması halinde,
  • Nafaka borçlusunun nafakanın bağlandığı döneme göre gelirinde artış olması, mali gücünün olumlu yönde değişmesi halinde,
  • Nafaka alacaklısının nafakanın bağlandığı döneme göre hayat standardında düşüş olması halinde,
  • Enflasyonun değişmesi sebebiyle nafakanın değer kaybetmesi, yeterli olmaması halinde.

Bu hallerden en az birinin varlığı halinde nafaka alacaklısı mahkemeden nafaka artırımı talebinde bulunabilir. Ancak nafaka artırımı talebinde bulunan kişinin, artırım isteme sebebini ve gerekçelerini açıkça mahkemeye sunması gerekir.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Kanun, bu düzenleme ile kişilerin tekrar tekrar dava açıp zaman kaybı yaşamasının ve masraf yapmasının önüne geçmek istemiştir. Nafaka artırım davası nasıl açılır diyorsanız sürecin zor olmadığını bilmelisiniz.

Anlaşmalı Boşanma ile Kararlaştırılan Nafakanın Artırımı Talep Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanmada, tarafların boşanmanın sonuçları hususunda tam bir uzlaşmaya varmış olmaları gerekir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma halinde taraflar iştirak ve yoksulluk nafakası miktarında da anlaşmışlardır. Ancak eşlerin anlaştığı nafaka bedelinin de yukarıda sayılan hallerin varlığı halinde artırımı talep edilebilir, anlaşmalı boşanmış olmaları bu duruma engel değildir.

Açılan Nafaka Artırımı Davasına Karşı Dava Açılabilir mi?

Nafaka yükümlüsü, kendisine karşı nafaka artırım davası açıldığının tebliği üzerine karşı dava açarak nafakanın düşürülmesini veya kaldırılmasını talep edebilir. Ancak nafaka yükümlüsünün taleplerini gerekçelendirmesi ve mahkemeye sunması gerekir. Nafaka artırım davası reddi olarak karşı dava da açılabilir.

Nafaka Artırım Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Nafaka artırım davası için kanunda bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Nafaka alacaklısı yukarıda saymış olduğumuz hallerden birinin ortaya çıkması halinde bu davayı süreye bağlı kalmaksızın açabilir. Nafaka artırım davası ne zaman açılmalıdır sorunuza avukatınızdan detaylı yanıt alabilirsiniz.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Nafaka artırımı davası Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır.

“Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.”

Yani nafaka artırımı davası açmak isteyen nafaka alacaklısı, kendi yerleşim yeri Aile Mahkemesinde davayı açmalıdır.

Boşanma davasında nafakaya ilişkin verilen kararlar kesin hüküm teşkil etmez. Tarafların ekonomik durumunda meydana gelen gelişmeler yahut yeni çıkan gereksinimler sebebiyle nafakanın artırılması gerekebilir. Nafaka alacaklısının artırım talebini ve gerekçeleri belirterek dava açması gerekir. Söz konusu dava basit yargılama usulüne tabi olduğu için her iki tarafın da birer dilekçe sunma hakkı vardır. Hakim duruşma yapmadan karar verebileceği gibi gerek görürse en fazla iki duruşma yaparak da karar verebilir. Bu yüzden dava dilekçeniz açık, kapsamlı ve açıklayıcı olmalı, dayandığınız deliller eksiksiz olarak belirtilmelidir. Aksi halde hak kaybına uğramanız kaçınılmazdır. Dilekçenizin bir uzman tarafından hazırlanması ve sürecin takip edilmesi sizin açınızdan olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca nafaka artırım davası basit yargılama usulüne tabi olduğundan boşanma davasından kısa sürede sonuçlanacaktır. Nafaka artırım davası nasıl açılır, nafaka artırım davası ne zaman açılmalıdır, nafaka artırım davası yetkili mahkeme, nafaka artırım davası reddi, nafaka artırım davası itiraz, nafaka artırım davası ücreti gibi soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34