Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Bireyin toplumla ilişkisine dair en önemli hukuki değerlerden biri olan özel hayatın gizliliği, kanunlarla koruma altındadır. Bu doğrultuda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu ile düzenlenerek genel norm niteliğinde bir suç olarak hukuk sistemimizde yerini almıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134. maddesinde toplumdaki diğer insanlar tarafından bilinmesi istenmeyen kişisel faaliyetlere müdahale etmek olarak tanımlanmıştır.

Yazımızda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedir sorusunun yanı sıra özel hayatının gizliliğini ihlal suçunun unsurları nelerdir, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu zamanaşımı süresi nedir gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Eğer özel hayatın gizliliğini ihlal suçu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı incelemeye devam edin.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Unsurları

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun unsurları; TCK 134. maddede fail, sonuç ve hareket - sonuç bağlamında değerlendirilmektedir. Buna göre bir kimsenin özel hayatını ihlal etmek ve bir kimsenin özel hayatı ile ilgili ses ya da görüntü kayıtlarını ifşa etmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için kişinin görüntü ya da ses kayıtlarının yayınlanması şart değildir. Bu kayıtların yalnızca alınması bile ihlal suçu için yeterli sayılmaktadır.

TCK 134/1'de ifade edilen özel hayatın ihlali durumunda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu alt sınırı 1, üst sınırı 3 yıl olacak şekilde hapis cezasına neden olmaktadır. Ancak burada özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ses ya da görüntü kaydı almak şeklinde gerçekleşmişse cezanın 1 misli artırıldığını unutmamak gerekir. Buna karşılık TCK 132/2'de ifade edilen görüntü ya da ses kayıtlarının ifşa edilmesi ise cezayı 2 ile 6 yıla çıkarmaktadır. Ayrıca özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bir kamu görevinin kötüye kullanılmasıyla ya da bir sanat ve mesleğin sağladığı kolaylıkla işlendiyse cezaya 1/2 oranında artırım daha uygulanmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu zamanaşımı sayılması için 6 aydan önce işlenmiş olmalıdır. Aksi takdirde kişinin karşı tarafı bu nedenle şikayet etme hakkı yoktur. Bu nedenle kovuşturma yapılması ve davanın işleme konması için kişinin 6 aylık süre dolmadan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayet dilekçesi ile birlikte emniyete başvurması gerekmektedir. Kovuşturmanın ardından dava süreci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Şikayete Tabi Mi?

Türk Ceza Kanunu'ndaki birçok suçta mağdurun şikayeti aranmıyor olmasına rağmen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için aynı durum geçerli değildir. Mağdur şikayetini 6 ay içinde gerçekleştirmediği sürece şikayet hakkı ortadan kalkar.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Yetkili Mahkeme

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yukarıda da ifade ettiğimiz gibi şikayete tabidir. Dolayısıyla öncelikle yetkili mahkemeye değil, durumu emniyete şikayet etmeniz gerekmektedir. Şikayetin ardından emniyet ve savcılık suçu kovuşturarak dava sürecinin işletilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine gerekli bilgileri aktaracaktır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedir, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu zamanaşımı söz konusu mu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun unsurları neler, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayete tabi mi sorularınıza yanıt almak için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34