Şirket Borçlarından Sorumlu Ortaklar ve Dava Süreci

Şirket Ortaklarının Şirket Borçlarından Sorumlu Olması Hakkında

6102 Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin ve şirket ortaklı üzerine hangi borçlardan ne derece ve şekilde sorumlu tutulduğu açıkça belirtilmektedir. Ülkemizde sıklıkla karşımıza çıkan iki tip şirket türü vardır. Bunlar anonim şirket yapıları ve limited şirket yapılarıdır.

Şirket borçlarından sorumlu olan ortaklar ve bunu takip eden dava süreci, söz konusu şirket yapılanmasının anonim veya limited şirket olmasına göre değişiklik göstermektedir. Özetle şirket borçları ve sorumlu ortakların borç üzerindeki sorumluluğu şirket yapılarına göre şekillenmektedir. Bu yazımızda şirketler hukuku, şirketler hukukunda sorumluluk esasında ve Türk Ticaret Kanunu ışığında, şirketlerin sahip olduğu borçlar ve şirket ortaklarının bu borçlar üzerindeki sorumlulukları şirket yapılarını merkeze alarak cevap vereceğiz.

Limited Şirket Üzerine – Şirket Borcu ve Şirket Borçlarından Sorumlu Otaklar

Bir veya birden fazla tüzel ya da gerçek kişiler kimliği altında kurulan ve bir ticaret unvanına sahip olan şirketlere limited şirket adı verilmektedir. Limited şirketlerin temel sermayesi nettir ve bu net olan sermaye, temel sermayenin paylarından meydana gelmektedir.

Limited şirket borçları bağlamında söz konusu ortaklar şirketin sahip olduğu borçlar üzerinde sorumluluk sahibi değildir. Şirket ortakları, yalnızca temel sermaye paylarını ödemek ve şirket sözleşmesi noktasında yükümlülüklerini (ek ödeme, yan edim vb.) yerine getirmekle sorumludurlar.

Söz konusu şirketlerin yönetici kadrosu yani müdürleri ise şirket ortakları ile aynı neticede sorumluluk sahibidir. Şirketin kanun temsilcileri olarak kabul edilen müdürler, tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarından kişisel değerleri ve mal varlıkları ile sorumludur.

Anonim Şirket Üzerine – Şirket Borcu ve Şirket Borçlarından Sorumlu Ortaklar

Sermayesi belirli olan ve paylara bölünen şirketlere anonim şirket adı verilmektedir. Anonim şirketler ve şirket ortakları söz konusu borçlardan yalnız malvarlığı ile sorumlu tutulmaktadır. Şirket ortakları, yalnızca üstlendikleri sermaye payları ve şirkete karşı yükümlülük taşımaktadır. Ortaklar yükümlülükleri altındaki üstlendikleri borcu ödedikleri takdirde şirketin sahip olduğu özel borçlardan sorumlu tutulamazlar.

Anonim şirket borçları noktasında şirketin yönetim kadrosu, yönetim ve temsil yetkisi noktasında kusur sorumluluğuna sahiptir. Kusurlu kabul edilen yönetim üyesi aksi yönde kanıt sunmadığı sürece kişisel değerleri ve malvarlığı ile 3. kişilere karşı maddi bir yükümlülük edinmiştir. 

Yönetim üyelerinin kişisel değerleri ve mal varlıkları ile sorumlu olmaları noktasında amme alacağının şirket kasasından ve malvarlığından karşılanmaması gerekmektedir.

Dava Süreci Üzerine – Şirket Borçları Hakkında

Türk Ticaret Hukuku noktasında limited şirket müdürleri bağlamında açık bir düzenleme bulunmasa da anonim şirketler hususunda benzeri mevzuat hükümleri ve hükümlerin uygulanması noktasında bir sonuca varılabilmektedir.

Bu bağlamda limited şirketler noktasında şirket müdürlerinin, şirket borcu davalarında sorumlu tutulmaması için şirkete karşı sorumluluklarının ve görev tanımlarının açıkça belirtilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34