Alkollü Araç Kullanma Cezası ve İtiraz

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

Alkol kullanımı sürücülük yeteneğini zayıflatır. Bu sebeple kanunlarda yapılan düzenlemelerle oluşabilecek hayati tehlikelerin önüne geçilmek istenmiş ve alkollü araç kullanmak bazı yaptırımlara tabi tutulmuştur. Genel olarak alkollü araç kullanma cezası olarak adlandırılan bu yaptırımlar her alkol kullanan sürücüye değil, kanunda belirtilen sınırlamayı geçen sürücülere uygulanır.

Alkollü araç kullanma cezası için kanun koyucu, yaptırım uygulanacak alkol alt sınırını özel araç kullananlar için 0.50 promil, özel araç dışındaki motorlu araç kullananlar için 0.20 promil olarak belirlemiştir. Bu promil seviyesinden yüksek alkollü araç kullananlara idari para cezası verilir ve ehliyetine el konulur. Kanun koyucu üst sınırı ise her ikisi için de aynı ve 1.00 promil olarak belirlemiştir. Yapılan alkol testi sonucu sürücünün alkol oranı 1.00 promil üstü çıkarsa sürücü TCK m.179 çerçevesinde suç işlemiş sayılır ve cezalandırılır.  

Alkollü araç kullanma cezası nedir, alkollü araç kullanma cezası itiraz süreci nasıldır, alkollü araç kullanma cezası iptal edilir mi, ehliyet nasıl geri alınır sorularının yanıtı yazımızda…

Alkollü Araç Kullanma Cezası Kanun Maddesi

Alkollü araç kullanma cezası Karayolları Trafik Kanunu ile belirtilmiştir. Alkollü araç kullanmanın cezası için madde şudur;

Karayolları Trafik Kanunu Madde 48- Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

TCK Madde 179- Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

1.00 promil alkol sınırını aşan sürücü için cezai süreç başlayacağı gibi ayrıca idari para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı da uygulanacaktır.

Alkollü araç kullanma cezası bu kapsamda değerlendirilerek belirlenmektedir.

2021 Yılı Alkollü Araç Kullanma Cezaları

Alkollü araç kullanma cezası 2021 yılı için bir önceki yıldan farklı rakamlara sahiptir.  2021 alkollü araç kullanma cezası miktarı ilk defa alkol promil sınırını aşan kişi için 1340 TL’dir. Bunun yanında bu sınırı aşıp yakalanan kişinin ehliyetine 6 ay el konulur.

Eğer kişi ikinci defa promil sınırını aşarak yakalanırsa bu durumda ödeyeceği alkollü araç kullanma cezası 2021 yılı itibariyle 1679 TL olur. Ayrıca ikinci defa bu alkollü yakalandığı için sürücü belgesine bu sefer 2 yıllığına el konulur.

Promil sınırını aşarak yakalanan sürücü 3. kez veya daha fazla kez yakalanmış ise bu defa ödemesi gereken idari para cezası 2021 yılı itibariyle 2699 TL’dir. Bu defa ehliyetine el konulacak süre 5 yıldır.

Ayrıca 1.00 promili geçmesi halinde kişinin kaçıncı kez alkol sınırını aştığına bakılmaksızın adli para cezası ve ehliyete el koyma cezasının yanında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da yargılaması yapılır.

Verilen para cezaları idari para cezasıdır. Bu yüzden adli para cezaları gibi ödenmemesi halinde hapse dönüştürülmez, icra yolu ile tahsil edilir. İdari para cezası kararının kişiye tebliğ edilmesi üzerine 15 gün içerisinde ödenmesi halinde indirim yapılır. 30 gün içinde ödenmemesi halinde faiz işlemeye başlar. Bunun üzerine icra süreci başlatılır ve para cezası kişiden icra yolu ile alınır.

Adınıza yazılmış bir trafik cezası ya da alkollü araç kullanma cezası olup olmadığını

  • E-devlet
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Gelir İdaresi Başkanlığı

internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Alkollü Araç Kullanma Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Alkollü araç kullanma cezası iptal usulü de merak edilen konulardandır. Alkollü araç kullanma cezası iptal işlemleri nasıl yapılır bilinmelidir.

Kabahatler Kanunu Madde 27- İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere 15 günlük süre, trafik cezası aracınız durdurulup yazılmış ve tutanağın bir sureti de size verilmiş ise o andan itibaren aracınız durdurulmadan ceza plakanıza yazılmış ise cezanın size tebliğ edilmesinden itibaren işlemeye başlar.

Bununla birlikte eğer alkollü araç kullanma cezası yanında bir idari yaptırım kararı da verilmiş ise kararı veren kolluk biriminin bulunduğu yer İdare Mahkemesine 60 gün içinde başvuru yapılabilir. Alkollü araç kullanma cezası itiraz işlemi bu şekildedir.

Trafik Cezasını Ödedikten Sonra İtiraz Edebilir Miyim?

Trafik cezasını ödemek alkollü araç kullanma cezası itiraz için engel teşkil etmez. İtirazın reddedilme ihtimaline karşı cezayı indirimli ödemek lehinize olacaktır. Alkollü araç kullanma cezası iptal olursa ödediğiniz ücreti geri alma duru

Ehliyetimi Nasıl Geri Alabilirim?

Ehliyet nasıl geri alınır dediğimizde; ehliyetine el konulan kişi yukarıda açıkladığımız sürelerin bitiminde, idari para cezasını ödediğine ilişkin dekontla birlikte ehliyetini geri alabilir.

Ehliyete el konulmasına yönelik itirazda bulunulduğu zaman bu itiraz başvurusu kişi lehine sonuçlanırsa hakimin vereceği kararın kesinleşmesi ile kişi sürücü belgesinin iadesini her zaman talep edebilir. Ehliyetimi geri alabilir miyim diyen sürücüler bu şekilde ehliyetlerine kavuşabilirler.

Alkollü araç kullanma cezası itiraz ya da iptali için başvuran kişi hiç veya cezaya yeterli seviyede alkol almamış olabilir. Alkol seviyesi ölçen cihazların kendisine hukuka aykırı olarak kullandırılmış veya alkol metrenin 6 aylık bakımlarının yapılmamış olduğu gibi hukuka aykırılık teşkil eden nedenlerle itiraz edilebilir. Kısacası her somut olay içinde farklı bir hukuka aykırılık barındırabileceği için bir avukat ile itiraz sürecini yönlendirmeniz lehinize olacaktır. Alkollü araç kullanma cezası itiraz, alkollü araç kullanma cezası iptal, ehliyet nasıl geri alınır, ehliyetimi geri alabilir miyim konuları için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34