Askere Giden İşçinin Hakları Nelerdir?

Askere Giden İşçinin Hakları - Askerlik Süresi ve Kıdem Tazminatı 

Askere giden işçinin hakları temelde 2 tanedir. Askere giden işçinin hakları arasında ilk sırada; askerden döndüğü zaman aynı işe devam etme yani iş geri dönme hakkı yer almaktadır. Askere giden işçinin hakları arasında ikinci sırada ise askere gidecek işçinin askerlik sebebiyle istifa etmesi halinde kıdem tazminatı ve varsa diğer işçilik alacaklarını talep etme hakkı vardır.

Askere Giden İşçi İşten Ayrılarak Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?

Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi, en çok merak edilen konulardan biri. Askere giden işçi 1474 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. Maddesi gereğince kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu durumsa askere giden işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işten ayrılışını askerlik sebebine dayandırması gerekmektedir. Tabi bu halde de kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin yine 1 yıllık kıdemini doldurmuş olması gerekmektedir. Askere giden işçinin hakları arasında kıdem tazminatı da yer almaktadır.

Askere Giden İşçi Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alır?

Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi sorunuza yanıt verdikten sonra askere giden işçi ne kadar kıdem tazminatı alır sorunuza da yanıt verelim. Askere giden işçinin kıdem tazminatı da normal kıdem tazminatının hesaplandığı şekilde hesaplanmaktadır. Yani askere giden işçinin hak kazandığı kıdem tazminatı bulunurken işçinin en son aldığı brüt maaşı, geçmişe dönük hizmet ettiği yıl sayısı ile çarpılarak işçinin ne kadar tazminat alacağı belirlenir.

Askerlik Sebebiyle Yapılacak İstifada Fesih Nasıl Olmalıdır?

Askere giden işçinin hakları arasında istifa ve fesih de yer almaktadır. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen bir işçi öncelikle gerçekten askere gideceğini kanıtlamak zorundadır. Bunun için fesih bildiriminin ekine kurumdan alınmış olan “Askerlik Sevk Belgesi” eklenmelidir. Askerlik sevk belgesi ve fesih ihbarnamesi işverene yazılı olarak iletilmelidir. Yani askerlik sebebiyle istifa edecek işçi mutlaka yazılı bir dilekçe ile işverene başvurmalıdır.

Bunun haricinde işçinin direkt noter aracılığı ile ihtarname çekmesi de mümkün ve daha sağlıklı bir yoldur. Yine çekilecek ihtarnamede de istifa sebebi askerlik sebebine dayandırılmalı ve askerlik belgesi de ekte sunulmalıdır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi Örneği Nasıl Olmalıdır?

Askerlik sebebiyle işten ayrılacağını işverene bildirmek isteyen işçi, işverenine bir işten ayrılma dilekçesi vermelidir. Bu konuda verilecek askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği şu şekilde olabilmektedir:

………………………..’NE

…./…../…. Tarihi itibariyle, askerlik vazifemi yerine getirmek amacıyla işten ayrılıyorum. Askerlik şubesi tarafından verilen askerlik görev evrakımın (Askere Sevk Belgesi) bir sureti ektedir.

1474 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. Maddesi gereğince tarafıma kıdem tazminatımın ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödenmesi gereken diğer tüm haklarımın ödenmesini talep ediyorum.

Bu durumu saygılarımla bilginize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim. …./…./….

                                                                                                                       Ad-Soyad

                                                                                                                               İmza

Askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği yukarıda hazırladığımız şekilde olmalıdır. Askere giden işçinin hakları ve tazminatından yararlanabilmesi için mutlaka yasal çerçevede hazırlanmış olmalıdır. 

Askerden Dönen ve İşe Devam Etmek İsteyen İşçi Ne Yapmalıdır?

4857 sayılı İş Kanunu madde 31 hükmü uyarınca herhangi bir askeri veya kanuni ödevden ötürü işten ayrılan işçiler bu görevin sona ermesini takip eden 2 ay içerisinde işe girmek istedikleri durumda, bu taleplerini işverene bildirmelilerdir. Yani askerlik görevi sona eren işçi görevinin sona ermesinden itibaren 2 ay içinde işverene işe dönmek istediğini bildirerek işe dönebilir. Askere giden işçinin hakları arasında elbette işe dönebilmesi de yer almaktadır. 

İşveren Askerden Dönen ve İşe Dönmek İsteyen İşçiyi, İşe Başlatmak Zorunda Mıdır?

İşveren askerden dönen ve işe devam etmek isteyen işçiyi işe almak zorundadır. Askere giden işçinin hakları arasında işe devam etme durumu da vardır. Askerlik sebebiyle işten ayrılan işçi, terhis edilmesinden itibaren eski işine dönmek istiyorsa, iki ay içerisinde işverene başvuru yaparak, işe dönmek istediğini bildirmelidir. İşveren işçiyi, eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Yani askere giden işçi geri dönmek istediğinde, o pozisyona başka birisi alınmışsa bile işveren askerden dönen işçiye benzer bir iş verme yükümlülüğü altındadır. Ayrıca işveren dönen işçiyi aynı şartlarda geri işe almalıdır. İşe dönmek isteyen kişiye farklı şartlar ileri sürülemez.

İşveren Askerden Sonra İşe Dönmek İsteyen İşçiyi Başlatmazsa Bunun Yaptırımı Nedir?

İşveren, askerden sonra 2 ay içerisinde kendisine başvuran işçiyi işe başlatmalıdır. Eğer işveren bu işçisini geri işe almazsa, o işçiye toplam 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır. Askere giden işçinin hakları kanun tarafından güvence altına alınmaktadır.

Askerden Sonra İşe Dönen İşçinin Ücreti Düşürülebilir mi?

Askerden dönen işçinin maaşı düşürülemez. Kanun açık bir şekilde askerden dönen işçinin aynı şartlar altında çalışmaya devam ettirileceğini söylemektedir. Eğer askerden dönen işçinin maaşı düşürülürse işçi bunu bir alacak davasına konu edebilir yahut haklı nedenle fesih nedeni yapabilir. Askere giden işçinin hakları açısından kanunda koruma usulleri yer almaktadır.

Askerlik Süresi Kıdem Hesabına Katılır mı?

Askerden dönen işçinin tekrar işe döndüğünde geçmişe dönük kıdem süresi ölmez. Yani işçi ileri ki bir zamanda o işten ayrıldığında kıdem tazminatı hesaplanırken geçmiş hizmeti hesaba katılır. Ancak işçinin askerde geçirdiği süre kıdem hesabına katılmaz. Çünkü her halükarda iş sözleşmesi işçi askerdeyken sona ermiş sayılır. Askere giden işçi ne kadar kıdem tazminatı alır sorusu da bu duruma bağlı olarak merak edilmektedir.

Askere Giden İşçinin Kıdem Tazminatından Başka Alacak Hakkı Doğar mı?

Askere giderken kıdem tazminatını alıp işten ayrılan işçi, başkaca hakları varsa bunları da talep edebilmektedir. Örneğin, fazla çalışma yapmış olmasına rağmen buna yönelik ücretini almamış veya yıllık izinleri kullandırılmamış olan işçi bu ücretleri bir işçilik alacağı davası ile talep edilmektedir.

Askere giden işçinin hakları nelerdir, askerlik süresi kıdem hesabına katılır mı, askere giden işçi ne kadar kıdem tazminatı alır ya da askere giden işçi kıdem tazminatı alır mı sorularınızı avukatlarımıza sorarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34