Ölüm İzni Nedir? Nasıl Kullanılır?

Ölüm İzni Nedir?

Gerek bir devlet memurunun gerek bir işçinin belirli bir dereceden yakınının ölmesi halinde belirli bir süre zarfında çalışmaması için verilen izne ölüm izni denilmektedir.  Ölüm izni memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 104 hükmünde, işçiler içinse 4857 sayılı İş Kanunu ek m. 2’de düzenlenmektedir.

Ölüm izni nedir, ölüm izni kaç gündür, dedesi ölen işçiye ölüm izni verilebilir mi, ölüm izni için işçiye ücret ödenir mi, ölüm izni süresi yıllık izin süresinden düşülür mü, ölüm izni ücretli mi, ölüm izni ücretsiz mi sorularınızın yanıtını avukatlarımız veriyor.

Ölüm İzni Kaç Gündür?

Ölüm izni kaç gündür sorusu çalışanların merak ettiği sorulardandır. Devlet memuru ve işçiler için verilen ölüm izni süresi birbirinden farklıdır. İlgili düzenlemeler uyarınca devlet memurlarına verilen ölüm izni süresi 7 gün iken, işçiye bir yakınının ölmesi halinde verilen ölüm izni süresi 3 gün olmaktadır.

Ölüm İzni Kimlere Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde Verilir?

Devlet memurlarına tanınan ölüm izni hakkı; devlet memurunun eşinin, çocuğunun, kendisinin anne-babasının, eşinin anne-babasının veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün olmak üzere tanınmıştır. İşçilere tanınan ölüm izni hakkı ise; işçinin anne-babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü halinde 3 gün olmak üzere tanınmıştır.

Memurlara eşlerinin anne babalarının ölümü halinde de ölüm izni verilmiş ancak aynı durumda işçilere ölüm izni hakkı tanınmamıştır. Ayrıca burada sayılan yakınlar dışında bir kişinin ölmesi halinde, ne kadar yakın olursa olsun, ölüm izni söz konusu olmamaktadır. Ölüm izni süresi değişiklik göstermektedir. 

Dedesi Ölen İşçiye Ölüm İzni Verilebilir Mi?

Dedesi ölen işçiye ölüm izni verilebilir mi? İş Kanunu ek madde 2 ile mazeret izni başlığı altında yakını ölen işçiye üç günlük olmak üzere tanınan ücretli izin hakkı işçinin tüm yakınlarına yönelik değildir. Ek madde 2’ye göre, işçiye; ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün ücretli izin verilir. İşçinin dedesi ek madde 2’de sayılanlar arasında olmadığından, işçi dedesinin ölmesi halinde 3 günlük ücretli izinden yararlanamayacaktır. Buna karşılık tarafların anlaşmasıyla dedesi ölen işçi ücretsiz izin kullanabilir. Hatta dedesinin ölümüyle izin kullanan ve ücreti kesilmeyen işçi, izin süresini sonradan telafi edebilir.

Ölüm İzninde İşçiye Ücret Ödenir Mi?

Ölüm izni ücretli mi sorusu da en çok sorulan sorulardandır. Ölüm izni süresince işçi veya memur sanki çalışıyormuş gibi ücret almaya devam etmektedir. Yani ölüm izni süresince maaş veya ücretlerden kesinti yapılmamaktadır. Çünkü ölüm izni ücretli izinlerden biridir ve bu şekilde anılmaktadır. Ölüm izni süresinde ücret veya maaş ödenmemesi durumunda işçilik alacağı davası içinde bu miktarın talep edilmesi mümkündür. Ölüm izni ücretsiz mi diye düşünenler içinn ölüm izni haklarının ücretlerinden kesilmeyeceğini bilmeleri önemlidir.

Ölüm İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Ölüm izni hakkı işçinin veya memurun kanunda sayılan yakınlarının ölmesinin ardından kullanılabilir. Bu yakınların ölümünden önce böyle bir hakkın yani ölüm izninin kullanılması mümkün değildir. Özetle ölüm iznini kullanma hakkı sayılan yakınların ölmesiyle başlayıp kanunda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer.

Ayrıca ölüm izni sürelerinin hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi durumunda ölüm izni süresinde bir uzama olmaz. Çünkü ölüm izni bakımından kanunda belirtilen süreler “iş günü” değil “gün” hesabına göre düzenlenmiştir.

Ölüm İzni Süresi Yıllık İzin Süresinden Düşülür Mü?

Ölüm izni süresi yıllık izin süresinden düşülür mü? Ölüm izni süresi boyunca işçi veya memura ücreti aynı şekilde ödenmeye devam edilir ve bu süre zarfında kullanılan izinler yıllık izin süresinden sayılmaz. Yani bu izin süresinin yıllık izinden düşürülmesi şeklindeki uygulamalar haksız ve kanuna aykırıdır.  Ancak işçi veya memurun bu iznin bitişini takiben yıllık izin kullanması mümkündür. Eğer işçinin kullanmış olduğu ölüm izni süresi yıllık izni süresinden düşülürse bu durum işçi tarafından tazminat ve yıllık izin alacağı davasına konu edilebilir.

Ölüm İznine Hak Kazanan İşçiye Bu Hak Kullandırılmazsa Ne Olur?

Ölüm izni hakkı işçiye kanunla tanınmış bir hak olduğundan işverence bu hakkın işçiye karşı kullandırılmaması durumu işçi için haklı nedenle fesih sebebi olacaktır. Bu bakımdan işçi şartları varsa hem bu alacağı içine hem de diğer işçilik alacakları için bir dava açarak talepte bulunabilecektir. Dava sürecinde ispat kolaylığı sağlaması açısından işçinin,  işverenden bu izni yazılı olarak talep etmesi ve bu başvuruya dair işverenden tebliğ/alındı evrakı benzeri bir evrak alması bunu alamıyorsa noterden ihtarname çekmesi uygun olacaktır.

Ölüm izni nedir, ölüm izni kaç gündür, dedesi ölen işçiye ölüm izni verilebilir mi, ölüm izni için işçiye ücret ödenir mi, ölüm izni süresi yıllık izin süresinden düşülür mü, ölüm izni ücretli mi, ölüm izni ücretsiz mi gibi sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34