İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel İlkeler ve Dava Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işveren ve işçi arasında sözleşme ilişkisine bağlı olarak kurulan hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere 3 temel başlıkta incelenir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun amacı, işçinin ve iş verenin haklarını korumak ve sosyal güvenliği sağlamaktır.

Günümüzde iş hayatının daha çok kurumsallaşması ile önemli hale gelen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, özellikle çalışanların sosyal refahlarını arttıracak çözümler sunmaktadır. Uyulması gereken işe alım ve işten çıkarma prosedürleri, iş sözleşmelerinin ve iş yeri yönetmeliğinin hazırlanması, işten çıkarma ve işe iade, kıdem ve ihbar tazminatı, haklı fesih, iş kazaları, iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri konuları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına girmektedir.

İş Hukukuna Yön Veren İlkeler

İşçi ve işveren ilişkilerinin geliştirilerek hukuki sorunların engellenmesi, işverenlerin yasal prosedürlere uygun çalışması için uygulanan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku belli başlı ilkelere dayanmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku temel ilkesi işçinin korunması ilkesidir. Bu ilkede kanun koruyucunun işçiyi koruması prensibi esastır. Sosyal devlet ilkesi ile hareket eden ülkelerde asgari çalışma şartları, toplu sözleşme, örgütlenme ve grev hakkı bu ilkeyle korunur.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında kanun ve sözleşme hükmünün açık olmadığı hallerde ise yorumlamalar işçi yararına yapılır. Ancak işçi lehine yorum toplum zararına oluyorsa bu yorum sınırlanmalıdır. Aynı zamanda yasaya aykırı olarak işçi lehine yorum yapılmamalıdır. Bu ilkeler de iş hukukuna yön vermektedir.

İş Hukukunun Uygulanmasında İdari Teşkilat Kimdir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uygulanmasında idari teşkilat olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanunun uygulanmasını denetleme hakkında sahiptir. Taşrada ise Bölge Çalışma Teşkilatları görev yapar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hangi Davaları Kapsar?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk dalıdır. Çalışanın izinlerinden emeklilik sürecine, işverenin işten çıkarma ve fesih uygulamasına kadar tüm çalışma hayatı unsurları bu hukuk dalıyla düzenlenir. Avukatlık bürolarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında müvekkillerine sundukları hizmetler ve temsilci olarak yer aldıkları davalar vardır.

Şirketin iç yönerge ve politikalarının hazırlanması, iş kanunu hakkında bilgilendirme, işyeri devri ve iş sözleşmelerinin hazırlanması, ikramiye, prim ödemeleri ve diğer sosyal haklar için gerekli prosedürlerin hazırlanması, çalışma ortamlarının yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması, tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi gibi konularda müvekkillerine danışmanlık yaparlar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na paralel olarak başarılı bir şirket yönetimine katkı sağlayan avukatların ve hukuk bürolarının dava sürecinde de müvekkillerine hizmet vermesi söz konusudur. Peki İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hangi davaları kapsar? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına neler girer? Bunlar genel olarak;

  • Kıdem, ihbar ve işçilik alacakları ile tazminat taleplerine dair davalar,
  • işe iade davaları,
  • toplu iş davaları,
  • iş kazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin davalar,
  • haklı fesih ve sonrasındaki davalar,
  • sigorta hizmet tespit davaları
  • sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilaflar bunlara örnek gösterilebilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davaları için uzman avukatlardan destek almak sürecin daha hızlı işlemesini sağlayacaktır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İle Çalışanların Hakları Korunuyor!

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sayesinde hem çalışanın hem de işverenin hakları korunmaktadır. Karşılıklı olarak yasal haklarını ve sınırlarını bilen, tüm kurumsal süreçleri belli prosedürlere oturtan firmaların herhangi bir adli çözümle uğraşması gerekmemektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dava çözümlerinde deneyimli isimlerle siz de firma olarak çalışanlarınızın ve şirketinizin yasal haklarını koruyabilirsiniz. Aydın ve Yıldırır Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında işçi haklarını gözeterek sağlıklı bir çalışma hayatı oluşmasına katkıda bulunuyor, işveren ve çalışanın hukuki çerçevede hareket etmesi konusunda destek oluyoruz. Bizimle iletişime geçin.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34