Aile ve Boşanma Hukuku Nedir?

Hangi Davalar Aile ve Boşanma Hukuku Kapsamındadır?

Aile ve Boşanma Hukuku, aile ile ilgili tüm konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Nişanlanma, nişanın bozulması, evlenme, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü Aile ve Boşanma Hukuku kapsamına girer.

Aile ve Boşanma Hukuku davaları aile mahkemelerinde görülür. Medeni kanun ve milletlerarası sözleşmelere uygun olarak Türk ve yabancı eşlerin arasındaki sorunlar çözülmeye çalışılır. Hem psikolojik hem de sosyal boyutları olan boşanma davalarının doğru biçimde yönetilmesi gerekir.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, evlilik unsurunu inceleyen ve nişanlanmadan evliliğe kadar uzanan süreç ve sonrasında olabilecek tüm sorunları ve çözümünü içine alan hukuk dalıdır. Türk Medeni kanunu ile düzenlenmiş olan yasal hükümler, Aile ve Boşanma Hukuku’nun temelini oluşturmaktadır.

Nişanlanma, evlilik, boşanma ve çocuk velayetleri uyuşmazlıklarıyla birlikte çocukların ve kadınların haklarının korunması, çocuk istismarı konusunda yasal cezaların verilmesini sağlayan Aile ve Boşanma Hukuku, toplumun doğru yapılanması için olmazsa olmazdır. Aile düzeninin sağlıklı işlemesi, bozulan aile birliğinin eşlere ve çocuklara zarar vermemesi için belirli disiplinlerde çalışmaktadır.

Aile ve Boşanma Hukuk Hangi Davalara Bakar?

Aile ve Boşanma Hukuku alanında avukatlar müvekkillerine danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir. Evlilik öncesinde eşlerin arasında yapılacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve bilgilendirme yapılması, taraflar arası protokol düzenlenmesi ve bu protokollerin nasıl yürütüleceğinin açıklanması, evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının işlenmesi, vesayet, kayyım gibi konularda danışmanlık yapan boşanma avukatları ayrıca:

 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi zarar davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mal paylaşımı davaları
 • Velayet davaları
 • Nafaka davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Aile içi şiddet davaları
 • Aile konutu şerhi davaları
 • Soy bağına ilişkin davalar
 • Evlenmenin hükümsüzlüğü
 • Uluslararası boyutta çocuk kaçırma davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları
 • Çocuk malları davaları
 • Vasiyetname iptal davaları
 • Tedbir davaları
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları için avukatlık hizmeti vermektedir.

Aile ve Boşanma Hukuku davaları kadın ve çocuk hakları dahil aileye yönelik tüm süreçlerde yürütücü ve karara bağlayıcıdır. Evlilik dışı hayat arkadaşlıkları da Aile ve Boşanma Hukuku içerisinde yer almakta, herhangi bir hak bağlamamakta ancak evlilik dışı çocuklar eşit haklardan yararlanmaktadır.

Aile ve Boşanma Hukuku içerisine ayrıca taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın ve çocuk hakları da girmektedir.

Aile Hukuku Neden Önemli?

Aile ve Boşanma Hukuku evlilikte her iki tarafı ve çocukları koruyan hukuk dallarındandır. Aile içi sorunların hukuki çözümünü sağlayan Aile ve Boşanma Hukuku, tarafların eşit şekilde hak sahibi olmasını sağlaması açısından önemlidir.

Nişanlanma ve evlenmede edinilen taşınır ve taşınmaz malların taraflar arasında ekonomik ve sosyal duruma göre paylaştırılması, çocuğun velayetinin düzenlenmesi, kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddet ve istismarı önlemesi Aile ve Boşanma Hukuku’nun önemini göstermektedir. Yasalarla çizilen Aile ve Boşanma Hukuku sınırları dahilinde çocuklar, evlilik dışı olsa bile eşit haklara sahip olarak doğar. Ayrıca evlat edinme ya da suni döllenme ile çocuk sahibi olma, taşıyıcı annelik hususunda da yapıcı kuralları vardır.

Çocuk kaçırma ve istismarı durumunda sorumluların ceza almasını sağlayan Aile ve Boşanma Hukuku, çocuğun korunmasını sağlamaktadır. Ailenin güvenli yaşam haklarını koruyan Aile ve Boşanma Hukuku, Türk toplumu için oldukça önem teşkil etmektedir.

Aydın Hukuk Bürosu olarak avukatlarımızla birlikte eşler arasındaki uyuşmazlıkların ele alınarak boşanma davalarında gerekli belge ve sözleşmelerin hazırlanması, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma süreçlerinde tarafların temsili için hizmet vermekteyiz. Ekibimizle tanışmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.  

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34