İştirak Nafakası Nedir?

İştirak Nafakası Davası Nasıl Açılır?

Boşanma kararı sonrasında eşlerin çocukları varsa velayet ve iştirak nafakası konuları gündeme gelecektir. Boşanma sonrası müşterek çocuğun velayetinin kimde olacağı konusu iştirak nafakasını da etkilemektedir. Çünkü çocuğun velayeti hangi eşe bırakılmış ise çocuğun bakımını ve himayesini o eş üstlenmiş olacaktır. Bu durumda velayet kendisine verilmeyen eşin de çocuğun bakımı, eğitimi ve diğer ihtiyaçları için giderlere katılması gerekmektedir.

Bu sebeple çocuğun velayeti, kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakımı ve himayesini sağlamak amacıyla giderlere katılmak için ödemek zorunda olduğu nafakaya iştirak nafakası denilmektedir. İştirak nafakası kime ödenir, iştirak nafakasını kim talep edebilir, iştirak nafakası miktarına nasıl karar verilir, iştirak nafakası ne zaman biter, iştirak nafakası artırım davası nasıl açılır sorularınızın yanıtı yazımızda...

Boşanma Davası Sürecinde İştirak Nafakası Talep Edilebilir Mi?

Boşanma davası sırasında ödenecek olan nafaka tedbir nafakası olup iştirak nafakası anlamına gelmemektedir. Çocuk için ödenecek olan iştirak nafakasının ödenmesine ancak boşanma davası sonucunda hükmolunur. Ancak iştirak nafakası davası sırasında ödenmesine karar verilen tedbir nafakasının içerisinde aslında çocuğun giderlerine yönelik olarak öngörülen miktar da yer almaktadır. 

İştirak Nafakası Kime Ödenir?

İştirak nafakası kime ödenir dediğimizde ergin olmayan çocuklara ödendiğini söyleyebiliriz. İştirak nafakası henüz ergin olmayan müşterek çocuk veya çocukların eğitim ve bakım giderleri için ödendiğinden, ödemenin velayet hakkına sahip eşe yapılması gerekmektedir. Ancak bu ödemenin çocukların bakım ve eğitim giderleri için olduğu unutulmamalıdır. 

18 Yaşından Büyük Çocuklar İçin İştirak Nafakası Ödenmesi Mümkün Müdür?

İştirak nafakası ergin olmayan yani 18 yaşından küçük çocuklar için öngörülmüş olan bir nafaka türüdür. Bu sebeple 18 yaşından büyük olan müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmolunamaz veya çocuk 18 yaşını geçtiğinde iştirak nafakası sonlanır. Ancak 18 yaşından sonra da eğitim masrafı vs. gibi sebeplerle çocuğun giderlerinin devam etmesi halinde, 18 yaşından büyük çocuk için yardım nafakası talep edilebilmesi mümkündür.

İştirak Nafakasını Kim Talep Edebilir?

İştirak nafakasını kim talep edebilir? İştirak nafakası kural olarak boşanma sonrası çocuğun velayetini alan eş tarafından talep edilir. Eğer müşterek çocuğun ayırt etme gücü yerindeyse, çocuğun da kendisi için iştirak nafakası istemesi mümkündür. Ancak çocuğun ayırt etme gücüne sahip olmaması durumunda çocuk için atanan kayyım da iştirak nafakasını dava açarak talep edebilmektedir.

İştirak Nafakasına İlişkin Davalar Hangi Mahkemede Görülür?

İştirak nafakası hangi mahkeme dediğimizde, talebin boşanma davası içinde yapılması veya bu davadan bağımsız yapılması hali fark etmeksizin Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde bu davalar Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülerek karara bağlanacaktır.

İştirak nafakası boşanma davası içerisinde talep edildiği halde yetkili mahkeme boşanma davasının görüldüğü Aile Mahkemesi olacaktır. Eğer iştirak nafakası çocuğun velayetini elinde bulunduran tarafça sonradan dava açılarak talep edilecekse yetkili mahkeme; nafaka alacaklısının, davalının veya iştirak nafakası istenilen küçüğün yerleşim yeri Aile Mahkemesi’dir.

İştirak Nafakası İçin Talepte Bulunmak Zorunlu Mudur?

İştirak nafakası çocukların himayesine yönelik bir konu olup mahkeme öncelikli olarak çocukların himayesine ilişkin tedbirleri kendiliğinden almakla yükümlüdür. Yani bu hususta bir talep olmasa bile mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 182/2 maddesindeki emredici hüküm gereğince iştirak nafakasına ilişkin karar verilecektir. Bunun anlamı iştirak nafakasına hükmolunması için talepte bulunmanın zorunlu olmadığıdır.

Tarafların İştirak Nafakası Miktarını Belirleyebilmeleri Mümkün Müdür?

Tarafların iştirak nafakası için ödenecek miktarı kendi aralarında anlaşarak belirleyebilmeleri mümkündür. Ancak iştirak nafakasına yönelik olarak taraflar arasında anlaşılan bu miktarın hâkim tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Eğer iştirak nafakası miktarı hâkim tarafından uygun bulunmazsa tarafların bu konuda sulh olmaları da hâkimi bağlamayacaktır. Çünkü iştirak nafakasına ilişkin taraflar arasındaki bu anlaşmalar hâkimin uygun bulması şartı ile geçerlilik kazanmaktadır.

İştirak Nafakası Miktarına Nasıl Karar Verilir?

İştirak nafakasının miktarına karar verilecekken mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumuna uygun bir iştirak nafakası belirlemeye çalışılır. Bu bakımdan velayet kendisine verilmeyen eşin sosyal ve ekonomik durumu ile müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu, alışmış olduğu yaşam standartları vs. gibi hususlar nazara alınarak aylık bir tutara hükmolunur.

Tüm bunların yanı sıra günün getirdiği ekonomik şartlara da bakılır. Ekonomik olarak zorlu geçen süreçlerde iştirak nafakasının normal şartlarda belirlenecek olan miktardan az olması söz konusu olabilmektedir.

İştirak Nafakası İrat Şeklinde Ödenebilir Mi?

İştirak nafakasının ne şekilde ödeneceğine ilişkin kararı hâkim verebilmektedir. Bu sebeple hâkim, iştirak nafakasının her ay peşin olarak ödeneceğine hükmedebileceği gibi, taraflar dilerse nafakanın irat şeklinde ödeneceğine de hükmedebilir.

İştirak Nafakasını Arttırmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Müşterek çocuklar için belirlenen iştirak nafakasının; çocukların yaşının büyümesi, eğitim giderlerinin artması, alım gücünün azalması karşısında yeterli gelmemesi, nafaka yükümlüsünün mali koşullarının iyileşmesi gibi hallerde mahkeme kararı ile artırılması mümkündür. İştirak nafakası mahkeme kararı ile artırılabileceğinden “İştirak Nafakasının Arttırılması Davası” açılmalıdır.

Ayrıca çocuğun var olan ihtiyaçlarında azalma olması veya nafaka yükümlüsünün mali durumunun kötüleşmesi gibi durumlar halinde iştirak nafakasının mahkeme kararı ile azaltılması da mümkündür.

İştirak Nafakası Ne Zaman Sonlanır?

İştirak nafakası; müşterek çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da mahkeme kararı ile ergin kılınması, nafaka ödenen çocuğun ölmesi veya nafaka borçlusunun vefatı ile son bulur. Ancak tüm bunlar için mahkemece iştirak nafakasının kaldırılmasına dair karar verilmelidir.

İştirak nafakası nedir, iştirak nafakası kime ödenir, iştirak nafakasını kim talep edebilir, iştirak nafakası miktarına nasıl karar verilir, iştirak nafakası hangi mahkeme, iştirak nafakası ne zaman biter, iştirak nafakası artırım davası nasıl açılır gibi sorularınızı avukatlarımıza sorarak hukuki destek alabilirsiniz.

[widget-129] 

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34