Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma Davasını Kim Açmalı? – Yanlış Bilinenleri Düzeltiyoruz!

Boşanma davasını ilk kim açmalı sorusu boşanmaya karar veren çiftlerin aklındaki ilk soru işaretlerinden biridir. Halk arasında genellikle boşanma davasını ilk kim açarsa o avantajlı olur gibi pek de doğru olmayan bir kanaat vardır. Öyle ki bu nedenle boşanma davasını ilk açmak için hızlı davranarak hak kaybı yaşayan eşlerin olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Peki boşanma davasını kim açmalı? Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur? Aşağıda sizler için boşanma davasını kim açarsa haklı olur, gerçekten boşanma davasını önce açan taraf olmanın sağladığı herhangi bir avantaj var mı gibi sorulara yanıt vererek halk arasında yaygın olan yanlış bilgileri düzeltmeye çalıştık.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Haklı Olur? – Erkek veya Kadın Boşanma Davası Açarsa Bir Farkı Var Mı?

Hemen söylemek gerekirse boşanma davasını kim açmalı sorusuna verilecek yanıt; kimin açtığının tamamen önemsiz olduğudur. Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur gibi bir soru tamamen yanlış bir algıdan kaynaklıdır. Çünkü boşanma davasını kimin açtığı değil, hangi tarafın kusurlu olduğu asıl önemli olandır.

Aynı şekilde kadın ya da erkek boşanma davası açarsa da bir farklılıktan söz etmek mümkün değildir. Kadın ve erkeğin evlilik akdi nedeniyle birbirlerine ve varsa çocuklarına karşı yükümlülükleri söz konusudur. Boşanma davasının gidişatını bu yükümlülükleri kimin yerine getirip getirmediği belirleyecektir.

Peki Ya Anlaşmalı Boşanma Davası – Boşanma Davası Kim Açmalı?

Anlaşmalı boşanma davasını kim açmalı sorusuna da yukarıda verdiğimiz yanıtı verebiliriz. Davayı kimin açtığı önemli değildir. Taraflardan birisinin boşanma dilekçesini mahkemeye vermesi ve duruşma gününe kadar da anlaşmalı boşanma protokolünü de aynı şekilde mahkeme heyetine sunması gerekir. Her iki tarafın uzlaşması sonucunda gerçekleşeceği için anlaşmalı boşanma davasını kim açarsa haklı olur gibi bir soru zaten anlamsızdır.

Boşanma davası için dava açan tarafın karşı tarafa oranla fazladan hiçbir avantajı yoktur. Aksine davalı da tıpkı davacı gibi nafaka, tazminat vb. diğer konularda hak ilan edebilir ve dava sürecinde bu taleplerini mahkemeye iletebilir.

Haklılığı İspat Şart! – Boşanma Davasını Kim Açmalı?

Son olarak bir hatırlatma yapmanın da faydalı olacağına inanıyoruz. Boşanma davasını kim açar sorusuna verilecek net bir yanıt olmasa da tam kusurlu tarafın boşanma davası açmaya hakkı yoktur! Çünkü hukukumuza göre boşanma bir haktır ve tam kusurlu tarafın lehine bir hak edinmesi söz konusu olamaz!

Dolayısıyla başvuru sürecinde boşanma davasını açan tarafın haklılığını ispatlaması zorunludur. Boşanma davası açabilmeniz için ilgili delilleri mahkemeye sunduktan sonra deliller yoluyla haklılığınıza dair bir emare görülmezse boşanma davası açma talebiniz reddedilebilir.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34