Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Mirasçılığı

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Miras Hakkı Nedir?

Anayasa madde 35’te de belirtildiği üzere herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu sebeple çocuk, evlilik dışında doğmuş olsa bile anayasal hakkı olan miras hakkını kullanabilmesi sağlanmalıdır.

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun mirasçılığı bakımından ana ve baba yönünden farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun sebebi Türk Medeni Kanunu m. 282’de yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu m. 282’ye göre çocuğu doğuran kadın onun anasıdır ve ana ile çocuk arasındaki soybağı doğumla kurulmaktadır. Yine aynı madde hükmüne göre baba ile çocuk arasındaki soybağının kurulması ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle olmaktadır.

Evlilik dışında doğan çocuğun mirasçılığı ana ve baba bakımından farklı farklı düzenlendiği için ayrı ayrı başlıklar altında açıklamak daha faydalı olacaktır. Evlilik dışında doğan çocuğun mirasçılığı nedir, nikahsız eşten olan çocuğun miras hakkı nasıl belirlenir sorularının yanıtı yazımızda.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Ana Yönünden Mirasçılığı

Türk Medeni Kanunu madde 282 hükmünde “Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemenin anlamı, çocuk evlilik dışında doğmuş olsa bile ana ile çocuk arasında doğum anında bir soybağı kurulduğudur. Yani evlilik dışında doğan çocuğun ana ile soybağını kurmak için herhangi bir işleme gerek kalmamakta bu bağ doğumla kendiliğinden kurulmaktadır.

Anne ile çocuk arasındaki resmi bağlardan biri de miras hakkı olmaktadır. Bu sebeple çocuk ister evlilik birliği içinde doğmuş olsun ister evlilik dışında, doğumla birlikte anasına ve anasının hısımlarına, hısım ve aynı zamanda da mirasçı olacaktır. Bir diğer değişle evlilik dışı doğan çocuğun ana yönünden mirasçılığı, evlilik içi doğmuş çocukla birebir aynı şekildedir. Ayrıca yalnızca mirasçılığa hak kazanma bakımından değil paylar bakımından da evlilik birliği içinde doğan çocuk ile evlilik birliği dışında doğan çocuk birebir aynı haklara sahip olacaklardır.

Bir örnek vermek gerekirse;

Ayşe ile Ahmet’in müşterek çocukları Selin ve Kübra’dır. Ayşe’nin evlilik birliği dışından olan çocuğu Hakan’dır. Ayşe aniden kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Ayşe vefat ettiğinde Ahmet, Selin, Kübra ve Hakan hayattadır. Bu durumda Ayşe’nin yasal mirasçıları Ahmet(sağ kalan eş), Selin(altsoy), Kübra(altsoy) ve Hakan(altsoy) olacaktır. Hakan’ın Ayşe’ye mirasçı olabilmesi için herhangi bir işlem gerekmemektedir. Çünkü evlilik birliği dışında doğmuş olsa bile Hakan ile Ayşe arasındaki soybağı doğum ile kurulmuştur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Yönünden Mirasçılığı

Türk Medeni Kanunu madde 282 hükmünde “Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre evlilik birliği dışında doğan çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulması doğum sebebine bağlı şekilde kendiliğinden olmamaktadır. Bir diğer deyişle evlilik birliği dışında doğan çocuk ile baba arasındaki kan bağının veya biyolojik bağın, hukuki soybağına çevrilebilmesi için ana ile evlilik, tanıma veya hakim kararı gerekmektedir. Evlilik dışı doğan çocuğun baba yönünden mirasçılığı mahkemece belirlenmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse;

Ayşe ile Ahmet’in müşterek çocukları Selin ve Kübra’dır. Ahmet’in evlilik birliği dışından olan çocuğu Hakan’dır. Ahmet aniden kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Ahmet vefat ettiğinde Ayşe, Selin, Kübra ve Hakan hayattadır. Burada Ahmet’in evlilik dışında doğan çocuğu olan Hakan ile arasında hukuki soybağının kurulmuş olup olmamasına göre verilecek cevap değişecektir.

  • Eğer Ahmet evlilik dışında doğan çocuğu olan Hakan ile sağlığında ana ile evlilik, tanıma veya hakim kararı (babalık davası) yollarından biri ile soybağı ilişkisi kurduysa veya Ahmet öldükten sonra dava yolu ile bu ilişki kurulduysa; Ahmet’in yasal mirasçıları Ayşe(sağ kalan eş), Selin(altsoy), Kübra(altsoy) ve Hakan(altsoy) olacaktır. Yani bu durumda tabii soybağı hukuki soybağına dönüştüğünden evlilik dışında doğan çocuğun hem mirasçılığı hem payı bakımından evlilik içinde doğan çocuktan farkı kalmayacaktır.
  • Eğer Ahmet evlilik dışında doğan çocuğu olan Hakan ile; sağlığında soybağı ilişkisi kurmadıysa ve Ahmet’in ölümünden sonra da dava yolu ile bu soybağı ilişkisi sağlanamadıysa;  Ahmet’in vefat etmesi durumunda yasal mirasçıları Ayşe(sağ kalan eş), Selin(altsoy), Kübra(altsoy) olacaktır. Bu durumda Ahmet ile Hakan arasındaki kan bağı soybağı ilişkisine dönüştürülemediğinden Hakan Ahmet’in mirasçısı olarak görülmeyecektir. Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki; Hakan’ın babası Ahmet’in ölümünden sonra da babalık davası ve soybağının kurulması davası açarak bu soybağını kurdurma ve Ahmet’in mirasçısı olabilme imkanı bulunmaktadır.

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun anne bakımından mirasçılığı söz konusu olduğunda büyük problemlerle karşılaşılmasa da baba ile mirasçılık söz konusuyken evlilik birliği dışında doğan çocuğun haklarının korunabilmesi için yapılması gereken işlemler söz konusu olabilmektedir. Çocuk ile baba arasındaki tabii soybağının hukuki soybağına çevrilmesi birden fazla yolla sağlanabilmekle birlikte hukuki bilgi ve deneyimi gerektiren bir işlemdir. Bu sebeple evlilik birliği dışında doğan çocuk için mirasçılık durumu söz konusu olduğunda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almanızda fayda bulunmaktadır. Bu bakımdan bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracağı gibi aleyhinize olan durumları da asgari düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. Evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı, nikahsız eşten olan çocuğun miras hakkı ile ilgili soru ve hukuki talepleriniz için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34