Miras Hukuku Nedir?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras Davaları Nelerdir?

Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra ya da gaipliği halinde mirasın hangi şartlar altında mirasçılara aktarılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasa konu olan malların yasal ve atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen Miras Hukuku, medeni kanunla düzenlenmiştir.

Hukuk büroları genel olarak; kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde malların nasıl paylaşılacağı, ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, mirasın geçişi ve geçiş şekli, saklı paya ilişkin haklar konusunda danışmanlık yaparken vasiyetname hazırlanması, veraset ilamı alınması, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar, terekenin tespiti davaları hakkında avukatlık desteği sunmaktadır.

Miras hukuku nedir, miras davaları nelerdir, miras nasıl pay edilir sorularının yanıtı sayfamızda yer alıyor.

Miras Hukuku Nedir? Kaç Tür Mirasçı Vardır?

Miras Hukuku’nun ölüm ya da gaiplik halinde kişinin mal varlığı üzerinde yapılacak işlemleri belirleyen hukuk dalı olduğunu söyledik. Mirastan yararlanma hakkını anayasal çerçevede sonuçlandıran Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamındadır.

Baktığımızda 2 tür mirasçı vardır; yasal ve atanmış mirasçılar. Murisin terekesi üzerinde ölüme bağlı tasarrufla birlikte yasal mirasçılarının dışında kişiler de hak sahibi olabilir. Bunlara atanmış mirasçı denir. Miras bırakan kişinin iradesi ile seçilen kişidir.

Mal Paylaşımı Nedir? Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir?

Mirasçılar arasında miras bırakanın malları belli kurallar çerçevesinde paylaştırılır. Ölen kişinin eşi sağ ise miras paylaşım oranları yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlara göre değişir.

Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları şöyledir;

 • Altsoy için saklı pay oranı, yasal miras payının yarısı,
 • Anne ve babadan her biri için saklı pay oranı, yasal miras payının dörtte biri,
 • Sağ kalan eş için saklı pay oranı, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür.

Örneğin sağ kalan eş ve 2 çocuk yasal mirasçı ise; sağ kalan eş mirasın 1/4’ni, çocukların her biri mirasın 3/8’nü alır.

Miras Hukuku Alanına Hangi Davalar Girer?

Miras hukuku alanında; vasiyetname hazırlanması, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması, vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi, saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesinin sona ermesine ya da iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında, ayrıca ölüme bağlı tasarruflar ve ölenin mallarının mirasçıları arasındaki paylaşımı konusunda avukatlar danışmanlık yapar.

Miras hukuku davaları ise;

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaa davaları,
 • Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar,
 • Reddi miras davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Sağ kalan eşin miras payı davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 • Murisin mirasının yasal ya da atanmış mirasçılar tarafından paylaşılamaması halinde ortaklığın giderilmesi davası,
 • Miras payı denkleştirme davası,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası,
 • Mirasta istihkak davası,
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar,
 • Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar,
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası,
 • Mirasın reddi kararının iptali davasıdır.

Miras Hukuku dahilinde mirasçılar arasındaki her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması yasal çerçevede işlenmektedir.

Aydın Hukuk Bürosu Yanınızda!

Mirasçıların mal paylaşımı sırasında itilaf ve uyuşmazlığa dönüşen durumlar için dava sürecinin takibi ve başarıyla sonuçlandırılması için destek vermekteyiz. Müvekkillerimizin haklarını gözeterek adil ve yasal standartlara uygun şekilde miras davalarının sonuçlanmasını sağlıyoruz.

Hızlı ve sonuç odaklı yaklaşımla miras hukuku kapsamında haklarınızı kısa sürede elde etmenizi sağlıyor, dava sürecini profesyonel bakış açısıyla yönetiyoruz. Miras hukukuna uygun tereke ve mirasçı işlemleri hakkında bilgi almak, yasal mirasçılarınızı belirlemek ve haklarınızı korumak için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Miras davaları nelerdir, mirasçı nedir, kaç tür mirasçı var, mal paylaşımı nedir, mal paylaşımı nasıl yapılır gibi sorularınız için miras avukatı kadromuzdan bilgi alabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34