Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici Sözleşmeleri ve Davaları Nelerdir?

Tüketici Hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda gelişen e-ticaret ve buna bağlı olarak online satışların artmasıyla birlikte Ticaret Hukuku oldukça ilgi gören bir alan olmaya başlamıştır. Tüketicinin ücret karşılığı satın aldığı ürün ve hizmette vaat edileni bulamadığı taktirde belli başlı haklara sahip olmasını sağlayan bu hukuk dalı, mağdur edilen tüketiciyi yasal yoldan korumaktadır.

Tüketici mevzuatına uyum sağlanması, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarda Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvurulması ve davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümü, mesafeli satış sözleşmelerinin oluşturulması, ticari reklamların Tüketici Mevzuatına, Reklam Kurulu İlke ve Kararlarına uygun şekilde hazırlanması konusunda avukatlar hem satıcıya hem de tüketiciye yol gösterse de ülkemizde tüketici olarak nitelendirilen kesim henüz hangi haklara sahip olduğunu bilmiyor.

Bir tüketici olarak haklarınızı öğrenmek, hizmet ve ürün aldığınız kişilere karşı yasal süreçlerde neler yapmanız gerektiğini öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin…

Tüketici Sözleşmeleri Nelerdir?

Tüketici sözleşmesi alıcı ve satıcı arasında yapılan, mal ve hizmetin satın alındığını belgeleyen yasal kağıtlardır. Tüketici sözleşmeleri olarak;

 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 • Mesafeli sözleşmeler (Özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan sözleşmeler)
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 • Paket tur sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda sayılan sözleşmelerin bir kısmıdır.

Bu sözleşmeler hizmet ve ürün alanların satıcıya karşı haklarını korumak içindir. Aldığı hizmet ve ürüne karşı maddi karşılık veren alıcıların mağduriyetini önler.

Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketiciye Sağlanan Hakları Nelerdir?

Tüketici Hukuku kapsamında değerlendirilen ayıplı hizmet nedir öncelikle ona bakalım. Herhangi bir ürün ya da hizmet için ödenen paranın karşılığı alınmazsa daha doğrusu vaat edilen hizmet ve ürünle karşılaşılmazsa tüketici hakları doğar ve ayıplı mal için haklarını isteyebilir. Bu tüketici hakları şunlardır:

 • Hizmetin yeniden yerine getirilmesini isteme hakkı,
 • Hizmet bedelinden indirim isteme hakkı,
 • Onarım isteme hakkı,
 • Hizmet sözleşmesinden dönme hakkı
 • Tüketicinin yukarıda sayılan 4 seçimlik haklardan birisini talep etmesi durumunda bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Eğer bu haklar sağlanmazsa tüketici mahkemesi nezdinde dava açılabilir, alıcı haklarını yasal yoldan talep edebilir.

Tüketici Davaları Nelerdir?

Tüketicilerin aldıkları mal ve hizmetlerde yaşanan itilafların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması avukatlar hizmet verir. Tüketici mevzuatına uyum sağlanması, tüketici taleplerinin değerlendirilerek uyuşmazlıkların çözülmesi, mesafeli satış sözleşmeleri ve eklerinin hazırlanması, abonelik sözleşmelerinin hazırlanması, Tüketici Hukuku mevzuatının iletilmesi, satıcı ile alıcı arasında sulh görüşmeleri yapılması, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar hakkında bilgilendirme danışmanlık hizmetleri arasındadır.

Tüketici davaları ise;

 • Tüketici Mahkemelerinde dava açılması ve davaların takibi,
 • Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar için avukatlık hizmeti,
 • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zarar için tazminat davaları,
 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar,
 • Tatil ve tur sözleşmesi davaları,
 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalardan kaynaklanan davalar,
 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında davalar,
 • Taksitle satış sözleşmeleri,
 • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi,
 • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin itilafların takibi,
 • Cayma hakkının kullanılması konusunda uyuşmazlık davalarıdır.

Satın aldığınız ürün ve hizmetten kaynaklanan zararlarınızın tazmini ve haklarınızın korunması hususunda uzman avukatlar bahsettiğimiz konularda davalarınızda sizi temsil etmektedir.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Süreci Nasıl İşler?

Tüketici uyuşmazlıklarında hizmet ya da ürünün bedeli uyarınca Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. 2019 yılında tüketici hakları mevzuatından doğan sorunlar için çözüm yerinin hangi tutarlarda hangi mahkeme olduğu belirtilmiştir. Bunlar:

 • 650 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti,
 • 480 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarının tamamında Tüketici Mahkemesi görev yapmaktadır.

Bu tutarlara göre Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. Karşı tarafın da uyuşmazlık bildirisinden sonra hakem heyeti dosyayı inceleyerek kararını verir. Kararın doğru olmadığını düşünen taraf 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir. Bu itirazla birlikte alınacak son karar kesin niteliktedir.

Tüketici Hukuku kapsamında haklarınızı korumak, Tüketici Mahkemelerine nasıl başvuracağınızı öğrenmek için bizi arayabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34