Uçağa Alınmama Tazminatı Nedir?

Overbooking Ne Demektir?

Havayolu şirketleri, bir uçak biletini genellikle birden fazla kişiye satmakta yani bir kişilik bilet için çifte rezervasyon yapmaktadır. Burada havayolu şirketleri belirli bir kişiye ait olan bileti birden fazla kez satmak yerine uçağın yolcu kapasitesinden fazla bilet satmaktadır. Bilet alan tüm yolcuların uçuşa vaktinde gelmesi halinde ise fazladan bilet satışı havayolu şirketleri için problem olmakta ve overbooking durumu oluşmaktadır.

Yani overbooking durumu, havayolu şirketlerinin fazla kar etmek amacıyla uçağın yolcu kapasitesinden fazla bilet satması ve tüm yolcuların uçuşa katılması sebebiyle yolcu veya yolcuların biletini satın aldıkları uçuşa katılamaması halidir.

Uçağa alınmama tazminatı nedir, uçuş iptali tazminat başvurusu nedir, yolcu hakları yönetmeliği ve overbooking detayları yazımızda.

Overbooking Uygulamasının Amacı Nedir?

Havayolu şirketleri bir uçuştan elde ettikleri karı en yüksek miktara çıkarmak amacıyla overbooking uygulamasına başvurmaktadırlar. Uçuş firmaları yılın hangi dönemindeki uçuşlara genellikle kaç kişinin katılmayacağını istatistiksel olarak bilmektedirler. Bu nedenle uçuş firmaları bu istatistiklerden elde ettikleri veriler doğrultusunda her uçuş için belirli sayıda fazladan bilet satmaktadır. Bu şekilde uçuşa geç kalan veya uçmaktan vazgeçen kişilere fazladan bilet satılmış olunacağı için kar edilmiş olunmaktadır.

Havayolu şirketleri için problem ise, o uçuşa uçak kapasitesini aşacak sayıda yolcu gelmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bileti bulunduğu halde kişinin uçağa alınmaması yani uçağın dolmuş olması haline overbooking denmektedir.

Overbooking Hali ve Diğer Durumlar İçin Yolcu Haklarına Yönelik Kanuni Bir Düzenleme Var Mıdır?

Overbooking hali için öngörülmüş olunan overbooking tazminatı ve yolculara tanınan diğer haklar için kanuni düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar genel olarak 28131 Resmi Gazete sayılı Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik düzenlemesinde yer almaktadır.

Uçağın Kapasitesini Aşacak Kadar Yolcu Gelmesi Halinde Havayolu Şirketi Ne Yapacaktır?

Uçağın kapasitesini aşacak kadar yolcu geldiğinde ve yolculardan bir veya birkaçı uçağa alınmadığında havayolu şirketinin izleyeceği adımlar bulunmaktadır. Bu durumda havayolu şirketi öncelikle yolculara bir sonraki veya başka bir uçuşa gönüllü olarak kalmak isteyen olup olmadığı sormalıdır. Ardından gönüllü olacak yolculara tanınacak imkanları duyurmalıdır. Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra uçuş kapasitesini aşan yolcu sayısına yetecek kadar gönüllü yolcu çıkıp çıkmamasına göre farklı şekilde hareket edilecektir. Bu iki durumu ayrı başlıklar altında incelemek gerekmektedir.

1) Bir Sonraki Veya Başka Uçuşa Gönüllü Olan Yolcu Sayısının, Uçak Kapasitesini Aşan Yolcu Sayısını Karşılamaya Yetecek Kadar Olması Halinde;

Bu durumda havayolu şirketi bakımından ciddi bir sorun oluşmamaktadır. Çünkü uçağın yolcu kapasitesini aşan yolcu sayısı kadar, başka bir uçuşa katılmaya gönüllü olan yolcu çıkmıştır. Ancak bu halde bir sonraki veya başka bir uçuş için gönüllü olan yolculara tanınması gereken haklar bulunmaktadır.

Bu Halde Uçağa Binmemeye Gönüllü Olan Yolculara Tanınacak İmkânlar Nelerdir?

Bu şekilde bir sonraki veya daha sonraki uçuşlardan birine gönüllü olan yolcuya şu haklar tanınmaktadır:

 • Yolculuğun tamamlanmayan kısım yahut kısımları ile kişinin planladığı yolculuğun yerine getirilmesinin artık bir önemi kalmaması halinde yolculuğun tamamlanan kısım veya kısımları için; bilet bedelinin hepsinin satın alındığı bedel karşılığında nakit veya banka havalesi, banka ödeme emirleri, çek ile ödenmesi yahut kişinin imzalı onayının olması halinde yolculuk fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde en geç 7 günlük süre içinde iade edilmesi
 • Bununla birlikte yolculuğun başlangıç noktasına ilk fırsatta geri dönmesini sağlayacak bir uçuşun bedelsiz sağlanması
 • Benzer şartlar altında, en yakın fırsatta son varış yerine planlanan güzergah değişikliğinin sağlanması
 • Son varış yerine, boş koltuk durumuna göre, kişinin onaylayacağı daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması

2) Bir Sonraki Veya Başka Uçuşa Gönüllü Olan Yolcu Sayısının, Uçak Kapasitesini Aşan Yolcu Sayısını Karşılamaya Yetmemesi Halinde;

Uçuşun yapılabilmesi için yukarıda sayılan hakları tercih ederek uçuş hakkından feragat edecek yeteri kadar yolcu çıkmazsa, havayolu şirketi kendisi hangi yolcuları uçağa kabul etmeyeceğini kendisi belirler.

Havayolu şirketlerinden bazıları bu belirlemeyi check-in işleminin yapılma sırasına göre belirlerken bazıları yolcuların durumlarına göre bir öncelik sırası yapmaktadır. Ancak bu durumda her halükarda uçağa vaktinde gelmiş olmasına rağmen uçağa kabul edilmeyen yolcular olacaktır. Uçağa kabul edilmeyen yolculara bu halde tanınması gereken imkânlar bulunmaktadır.

Bu Halde Uçağa Kabul Edilmeyen Yolculara Tanınacak İmkânlar Nelerdir?

Bu durumda uçağa kabul edilmeyen yolculara şu haklar tanınmaktadır:

 • Öncelikle niteliğine uygun düştüğü ölçüde yukarıda gönüllü olarak kalan kişiye tanınan hakların tamamı bu kişilere sağlanmak zorundadır.
 • Kişilerin bekletildiği süre zarfında yeme – içme ve konaklama giderleri karşılanır.
 • Ayrıca yönetmelikte miktarları yer alan overbooking tazminatı ödenir.

Uçağa Kabul Edilmeyen Yolculara Sağlanacak Olan Yeme İçme Ve Konaklama İmkânları Nasıldır?

Bekleme süresine uygun olarak yolculara sunulmak zorunda olan yeme – içme ve konaklama imkânları şu şekildedir:

 • 2-3 saat arası gecikmelerde  - Makul ölçüde sıcak ve soğuk içecek
 • 3-5 saat arası gecikmelerde  - Sıcak ve soğuk içecekle birlikte vakte göre öğün yemek
 • 5 saat ve üzeri gecikmede     -  Sıcak ve soğuk içecek + vakte göre öğün yemek + ilave soğuk sıcak içecek ve ara  yemek                                                                                       
 • Konaklama gereken hallerde - Otel veya uygun bir tesiste konaklama imkânı, ulaşımın karşılanması

Ayrıca tüm bu sayılan hizmetlere ek olarak telefon görüşmesi, faks ve e-posta kullanımının teklif edilmesi zorunludur.,

Uçağa Kabul Edilmeyen Yolculara Sağlanacak Olan Overbooking Tazminatı Nasıl Belirlenir?

Yönetmelikte yer alan overbooking tazminatı şu şekildedir:


Overbooking Tazminatı

%50 İndirimli Ödeme

İç hat uçuşları için

100 Avro

1500 km ve daha az dış hat için

250 Avro

2 saat içerisinde alternatif uçuş sunulursa

1500 – 3500 km arası dış hat için

400 Avro

3 saat içerisinde alternatif uçuş sunulursa

3500 km ve üstü dış hat için

600 Avro

4 saat içerisinde alternatif uçuş sunulursa

 

Overbooking Tazminatı İçin Belirlenen Avro Miktarların TL Karşılığı Nasıl Belirlenir?

Uçağa alınmama tazminatı ya da overbooking tazminatı olarak tabloda yer alan avro miktarlarının TL karşılığı belirlenirken biletin satın alındığı tarihteki kur üzerinden hesaplama yapılarak miktarın TL karşılığı bulunmaktadır.

Uçağa Kabul Edilmeyen Yolcunun Overbooking Tazminatı Dışında Bir Talepte Bulunma Hakkı Var Mıdır?

Yönetmelikte yazan overbooking tazminatı sadece kanuni bir miktar ödemedir. Bu miktarın kişinin zararını karşılamaması halinde dava açılarak fazlaya dair zararların talep edilmesi mümkündür. Bu davada zararın ödeme yapılan miktardan daha fazla olduğu ispatlanarak fazlaya dair alacak talep edilmektedir.

Overbooking Tazminatı Davası Nedir?

Yukarıda bahsedilen tazminat miktarları derhal yolcuya uygulanacak miktarlardır. Asıl overbooking tazminatı olarak adlandırılan tazminat ise genel yetkili mahkemelerde açılacak olan overbooking tazminatı davasına konu tazminattır.  Kişi overbooking durumuna uğraması sebebiyle maddi veya manevi büyük zararlara uğramış olabilir. Bu durumda kişinin maddi ve manevi tazminatını karşılamak için overbooking tazminatı davası açması mümkündür.

Mahkemenin dava sonucunda hükmettiği overbooking tazminatından kişiye daha önce ödemesi yapılan ve tabloda belirtilen asgari miktar mahsup edilecektir. Uçuş iptali tazminatı başvurusu için avukat desteği gerekebilir.

Hangi Hallerde Overbooking Tazminatı Talep Edilememektedir?

Yönetmelikte overbooking işlemi sonucunda yukarıda bahsettiğimiz haklardan yararlanabilmek için, yolcunun uçağa alınmamasında yolcunun bir kusurunun olmaması gerekmektedir. Bu nedenle yolcu kusuru bulunan hallerde overbooking tazminatına hak kazanamamaktadır. Uçağa alınmama tazminatı ya da overbooking tazminatı davası açılamayan hallere şunlar örnek verilebilmektedir:

 • Yolcunun uçağın kalkışından yeterli süre kadar öncesinde check-in işlemini yapmamış olması
 • Yolcunun uçağa alınması bakımından bir güvenlik problemi olması
 • Yolcunun salgın bir hastalık sebebiyle karantina süresinde olması veya uçağa alınmamasını haklı kılacak başka bir neden bulunması
 • Yolcunun uçağa alınması için gerekli olan seyahat belgelerinde eksiklik bulunması

Uçağa alınmama tazminatı hakkında bilgi almak uçağa alınmama durumunda neler yapabileceğinizi öğrenmek ve uçuş iptali tazminat başvurusu için avukatlarımıza ulaşın.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34